Finansakrobatikk er hovedkilden til bærekraftproblem

Det mener tidligere direktør i storbanken JP Morgan, John Fullerton. PWYP Norge har tidligere oppfordret Oljefondet til å kreve åpenhet i selskapene de investerer i for å redusere risiko og sikre langsiktig inntjening. 

John Fullerton mener at Oljefondet bør lede verden mot mer bærekraftige investeringer.

- Norge befinner seg i en veldig spennende posisjon i dagens verden. Dere har en gyllen mulighet til å være en leder i den prosessen som uansett må finne sted, nemlig globale investeringer i fornybar energi og vannsikkerhet på 30.000 milliarder dollar for å holde oss innenfor togradersmålet for global oppvarming, sa Fullerton til Dagens Næringsliv.

John Fullerton har jobbet sentralt i JP-Morgan i 18 år, men har nå blitt en av verdens fremste kritikere på det globale finanssystemet. Han besøkte nylig Norge i forbindelse med en konferanse om bærekraftig økonomi i forbindelse med Det norske Veritas 150-års jubileum.

Åpenhet

Tidligere i år sendte PWYP Norge inn et høringsinnspill til Finansdepartementet om investeringspraksisen i Statens Pensjonsfond for Utland. Der oppfordret vi Oljefondet til å kreve åpenhet i selskaper de investerer i. Vi mener at fondet på den måten kan redusere risiko og sikre langsiktig inntjening.

Les: ”PWYP Norges høringsinnspill til Oljefondet”

Internasjonal skattlegging

Tidligere i vår inviterte Det internasjonale pengefondet (IMF) regjeringer, sivilsamfunn, akademia og interessenter i privat sektor til å sende sine kommentarer om økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging. "Spillover" i skattleggingen handler om den negative konkurransen som stammer fra noen lands skattelovgivning. Lovgivningen ødelegger skattefundamentet for andre land. 

Det var særlig tre poeng PWYP Norge ba IMF om å inkludere i den videre analysen av saken. Det første er at selskaper må betale skatt i de land ressursene blir utvunnet. Videre bør de betale skatt i de land der ressursene blir omgjort til varer og tjenester. Det må i tillegg betales skatt i de markeder der salget av varer og tjenester finner sted.

Les: ”PWYP Norges kommentarer til IMFs konsultasjon om økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging”

PWYP Norge gjorde også OECD oppmerksom på brevet vi sendte inn til IMF i et innspill. OECD inviterte interessenter til å kommentere et diskusjonsutkast på et arbeide som var gjort på tre skattepolitiske områder.

Les: ”Innspill til OECD om skattepolitikk” 

Tidligere har PWYP Norge påvist hvordan utvinningsindustriens bruk av finansmekanismer som derivater, og omfattende bruk av banker i skatteparadiser leder til omfattende kapitalflukt fra ressursrike, men fattige land i Sør.

Problemstillingen med bærekraft oppstår når finansindustriens mekanismer benyttes i kombinasjon med ekspansive globale selskaper.