Oljesektoren er den mest tranpsarente sektoren i Angola

Det hevder lederen av Prodiaman Oil Services i Angola. Han er en av samarbeidspartnere til Aker Solutions, som nettopp har inngått en milliardkontrakt i landet.

- Bibelen vår er den amerikanske antikorrupsjonsloven (FCPA), sier lederen i Prodiaman Oil Services Pedro Godhino Domingos til Dagens Næringsliv. 

Kontrakten som Aker Solutions ble tildelt i forrige måned har en verdi på 14 milliarer kroner. De skal levere et undervanns produksjonssystem for Kaombo-blokk 32 utenfor kysten av Angola. Dette blir sett på som en milepælskontrakt for selskapet, som leverer det franske oljeselskapet Total. De er operatør på feltet.

- Det er en betydelig kommersiell bragd for vår undervannsvirksomhet så vel som en viktig strategisk utvikling i vår ekspansjon i Angola og den bredere regionen, sa toppsjef i Aker Solutions Øyvind Eriksen til Dagens Næringsliv da kontrakten ble kjent. 

Bånd til presidenten

Nå viser det seg at en av Aker Solutions partnere i Angola, Prodiaman Oil Services har bånd til presidenten i landet. Daglig leder, styreformann og eier av selskapet, Pedro Godinho Domingos samarbeider tett med presidentens svoger. Men han benekter imidlertid noen form for binding til presidenten.

- Jeg har ingen bindinger til presidenten, og tviler på at han i det hele tatt vet hvem jeg er. Hvis han gjør det er det i så fall fordi jeg av og til er i mediene i forbindelse med jobben min, sier Domingos til Dagens Næringsliv. 

Aker Solution og Prodiaman har dannet et joint-venture-selskap hvor Aker eier 49 prosent, og Prodiaman 51 prosent.

Ikke åpenhet

Barnaby Pace fra Global Witness forteller at det er ekstremt stor fare for korrupsjon i Angola, og han mener at det er viktig å være på vakt mot lokale selskaper. Presidenten er med på å bestemme hvilke selskap som tilbys joint venture, og mange av disse viser seg å være korrupte.

Domingos sier derimot at olje- og gassektoren er den mest transparente i hele Angola, og at Prodiaman følger den amerikanske antikorrupsjonsloven nøye.

-  Det er latterlig å beskrive oljesektoren som transparent i Angola. Det er mulig at oljeselskaper må rapportere mer enn tidligere, men undersøkelser viser at informasjonen de gir ofte er svært unøyaktig og mye penger havner på avveie, sier Pace til Dagens Næringsliv.