Hvor får de pengene fra?

Tønsbergs Blad stiller spørsmål ved hvor rikdommen til lederne i Brunstad Christian Church (kjent som Smiths Venner) kommer fra. I sin søken etter svaret støter avisen på hemmelighold, taushet og utstrakt bruk av skatteparadiser.

De to Smiths Venner-toppene "Kåre Johan Smith" og "Bernt Aksel Larsen" skal blant annet ha "skaffet seg luksuseiendom til 18 millioner gjennom selskaper i Sveits og Kypros." 

Tønsberg Blad har gått gjennom selskapene som er knyttet opp mot de to menighetstoppene, og har utformet en "oversikt som viser selskapssktukturene" NHH-professor Guttorm Schjelderup slår fast selskapsstrukturene er "så uoversiktlige og intrikate at det er veldig vanskelig å skjønne hva formålet er". Ifølge styrelederen i et av de sentrale selskapene i strukturen, Krakstad Invest, "har ikke dette selskapet offentlighetens interesse" , men Tønsbergs Blad "redegjør tydelig for hvorfor denne saken har nettopp det".

Avisen stiller også en rekke "spørsmål som de ønsker at leserne skal hjelpe dem med å svare på". *Les også:* "*- Fikk 600 kroner måneden for lagerjobb*" "*Dugnadsungdom jobbet på luksuslandstedet*" *Les tilsvarene her* "Blank løgn fra TB*" "*Har full tillitt til Smith og Larsen*"