Norwegian Council for Africa - a member organization of PWYP Norway

Fellesrådet arbeider for rettferdighet både i internasjonal sammenheng og innen hvert  enkelt afrikansk land. Bildet viser en massedemonstrasjon i Nigeria mot fjerning av subsidier.

1. What does the Norwegian Council for Africa work with? 

Norwegian Council for Africa is a solidarity and human rights organization working for justice and development in and for Africa. The business is based on political analysis as a matter of power relations and conflicts of interest.

2. Why did the Norwegian Council for Africa choose to become a member organization of PWYP Norway?

Council for Africa joined Publish What You Pay Norway because we saw the need for an organization that has the opportunity to go in depth to illustrate complex relationships that often lie behind economic injustice.

3. What is the added value of PWYP Norway for the Norwegian civil society?

Knowledge, documentation and targeted campaigns are essential tools for the Norwegian society and civil society.

I 2010 arrangerte Fellesrådet et U-landsseminar på Blindern med tema økonomisk vekst i Afrika. Da var temaet helt nytt, og det var fullsatt sal. Foto: Sigrun Johnstad